Daily bread 687


Let everything that has breath praise the LORD. Praise the LORD. (Psalms 150:6) จงให้ทุกสิ่งที่หายใจสรรเสริญพระยาห์เวห์ สรรเสริญพระยาห์เวห์ ‭‭(สดุดี‬ ‭150:6‬) Phàm vật chi thở, hãy ngợi-khen Đức Giê-hô-va! Ha-lê-lu-gia! (Thi-thiên‬ ‭150:6‬‭) 호흡이 있는 자마다 여호와를 찬양할지어다 할렐루야 (시편 150장 6)
E55CA185-BB64-4B8B-8A5E-0F6597C66B00.jpeg


Comments 1


Thanks God, thanks brother! God bless you!

17.07.2020 03:19
0