Daily bread 685


Sing to the LORD with thanksgiving; make music to our God on the harp. (Psalms 147:7) จงร้องเพลงถวายแด่พระยาห์เวห์ด้วยใจขอบพระคุณ จงดีดพิณเขาคู่สดุดีพระเจ้าของเรา (‭‭สดุดี‬ ‭147:7‬) Hãy hát sự cảm-tạ cho Đức Giê-hô-va, Gảy đàn cầm mà ngợi-khen Đức Chúa Trời chúng tôi. ‭‭(Thi-thiên‬ ‭147:7‬‭) 감사함으로 여호와께 노래하며 수금으로 하나님께 찬양할지어다 (시편 147장 7)

D548F008-49B1-49CD-8BE3-66569B185773.jpeg


Comments 0