Daily bread 698


He who is kind to the poor lends to the LORD, and he will reward him for what he has done. (Proverbs 19:17) คนที่เมตตาคนยากจนก็ให้พระยาห์เวห์ทรงยืม และพระองค์จะทรงตอบแทนการกระทำของเขา ‭‭(สุภาษิต‬ ‭19:17‬) Ai thương-xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay-mượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn-lành ấy cho người. ‭‭(Châm-ngôn‬ ‭19:17‬‭) 가난한 자를 불쌍히 여기는 것은 여호와께 꾸어 드리는 것이니 그의 선행을 그에게 갚아 주시리라 (잠언 19장 17)
72AAC403-1F0B-4EF2-8355-C717F633AB5B.jpeg


Comments 0