Justiniaus Köprüsü


Justiniaus Köprüsü veya diğer adıyla Sangarius Köprüsü, Türkiye'de, Roma Dönemine ait, Sakarya Nehrinin üstündeki taş köprüdür. Köprü büyük Doğu Roma İmparatoru Justiniaus'un isteğiyle, başşehir Konsyantinapolis'le doğudaki illerin arasında ulaşımın sağlanabilmesi için inşa edilmiştir. Aşağı yukarı dörtüzotuz metre uzunluğa sahip olan köprü, şair ve yazarlara da ilham kaynağı olmuştur. Rivayete göre Justiniaus, gemi ile Anadolu'dan geçmek amacıyla kanal projesini de planlatmıştır.


Köprü, Sakarya'ya beş kilometre mesafede, Bitinya adlı bölgede bulunmaktadır. Romalı tarihçi Prokopius, burada  önceleri kayıkların birbirine bağlı olduğu seyyar bir köprü inşa edildiğini söylemektedir. Güçlü akıntı sebebiyle kayıklar koptuğu için ulaşım sürekli aksıyordu. İmparator Justiniaus'un da bunun üzerine köprü inşası emri verdiği düşünülmektedir, çünkü Justiniaus'un savaş halinde olduğu Sasani İmpartorluğuna giden yol buradan geçmekteydi.

Tamamlanma zamanıyla ilgili değişik kaynaklardan, kesin süre tespit edilmiştir. Buna göre köprü yapımına 559 senesinin sonbahar aylarında başlanmış ve Sasanilerle 562 senesinde yapılan barış antlaşmasıyla sona ermiştir. Köprünün bu tarihte tamamlandığı, İmparatoru ve eserlerini öven üç şairin şiirlerinden anlaşılabilmektedir. Diğer yandan köprünün yapımının, antik edebi eserlerin tarihinin öğrenilmesi açısından da yararı olmuştur.

Justiniaus Köprüsü 2018 senesinde Unesco Dünya Miras Geçici Listesine alınmıştır.

 

https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/sakarya/gezilecekyer/justinianus-koprusu


Posted from my blog with SteemPress : https://allcountries.000webhostapp.com/2019/08/justiniaus-koprusu


Comments 0