Meaning of the Life Path Number / Yaşam Yolu Numarası Anlamı


Hello again!

I want to ask a question to you all; do you believe in numerology? Also, do you know the term numerology? If your answer is no, let me explain it. Numerology is practiced by the ancient Greek philosopher, Pythagoras. He was a genius mathematician and believed the energetic vibrations of numbers, so developed a system.
You can explore the magic of numerology thanks to basic calculations. Today we are finding our life path numbers. We need only our unique date of birth. First, you should sum up all numbers then reduce digits until you reach a single-digit number. If you reach 11 or 22 please do not reduce them, because they are the master numbers. The life path number shows us our purpose, strengths, weaknesses, talents, etc.

JF-US-ZODIAC-TIME-OFFPLATFORM-06.jpg

Tekrardan Merhaba!
Sizlere bir soru sormak istiyorum; nümerolojiye inanır mısınız? Ya da nümerolojinin ne olduğunu biliyor musunuz? Eğer cevabınız hayır ise, size açıklayayım. Nümeroloji antik Yunan filozofu Pisagor tarafından geliştirilmiştir. Pisagor matematiksel bir deha olup sayıların enerjik titreşimlerine inanmış ve bu şekilde bu sistemi oluşturmuştur. Nümerolojinin sihrini çok basit işlemler sayesinde keşfedebiliriz. Bugün "yaşam yolu numaramızı" öğreneceğiz. Sadece doğum tarihimizi bilmemiz yeterli olacaktır. İlk olarak, doğum tarihimizi oluşturan rakamları toplayıp tek haneli bir sayı elde edene kadar küçülteceğiz. Eğer ulaştığınız rakam 11 veya 22 ise onları küçültmeye devam etmeyin çünkü bu sayılar master/özel sayılardır. Hayat yolu numaramız bize amacımızı, güçlerimizi, zayıflıklarımızı, yeteneklerimizi vb. gösterir.

Let me show you an exercise;
The birthday is December 14, 1993
The month 12, is reduced to 1+2=3
The date 14, is reduced to 1+4=5
The year is 1993, is reduced to 1+9+9+3=22 then 2+2=4
We add them together; 3+5+4=12 then 1+2=3 (life path number is 3!)
If you found your number you can scroll down to your number and learn what it means.

Size bir örnek göstereyim:
Doğum tarinin 14 Aralık 1993 olduğunu varsayalım.
Ay 12'dir. 1+2=3'e küçültülür.
Gün 14'tür. 1+4=5'e küçültülür.
Yıl 1993'tür. 1+9+9+3=22 sonra da 2+2=4'e küçültülür.
Sonra bu elde ettiğimiz sayıları da birbirine ekleriz. 3+5+4=12 sonra 1+2=3'tür. (Yaşam yolu numaranız 3!)
Eğer sayınızı bulduysanız aşağıya inip ne anlama geldiğini öğrenebilirsiniz.

1-LIFE-PATH.min_.jpg

NUMBER 1:
People who are the number 1 tend to be creative, independent, and usually perfect on the things they are interested in. They have great leadership capabilities from the beginning. They usually are strong and popular. Like there are good sides to everything there are some downsides too. Number 1 people can be a little bossy, impatient, and can get easily irritated when things don't go the way they planned. They can also doubt themselves sometimes. They might need support from their significant others.

1 NUMARA:
Numarası 1 olan kişiler genelde yaratıcı, bağımsız ve ilgilerini çeken işlerde mükemmel olan insanlardır. Doğuştan liderlik etme yeteneğine sahiptirler. Genelde güçlü ve popüler kişiler olurlar. Her şeyin iyi tarafları olduğu gibi maalesef kötü tarafları da vardır. 1 numaralı kişiler çok otoriter, sabırsız olabilirler. Bir şey planladıkları gibi gitmediğinde çok hızlı sinirlenebilirler. Ayrıca kendilerinden emin olmadıkları zamanlar olabilir. Böyle zamanlarda aileleri ve arkadaşlarından yardım istemeleri iyi olabilir.

2-LIFE-PATH.min_.jpg

NUMBER 2:
Number 2 is linked with sensitivity and balance. Number 2 people are known for bringing things together and creating harmony. They tend to have a lot of empathy, kindness, and understanding. You can definitely trust a person who has this number. They can be really convincing. Also, number 2 is linked with psychic abilities and has strong intuition. Number 2 can feel like they are underappreciated sometimes. Due to them being too sensitive they can feel like they are not getting back what they had given.

2 NUMARA:
Numarası 2 olan kişiler duygusallık ve denge ile ilişkilidir. Bu kişiler bazı şeyleri birleştirip harmoni oluşturabilmeleriyle bilinirler. Çok fazla empati, nezaket ve anlayışa sahip olma eğilimleri vardır. Bu numaraya sahip birine gözünüz kapalı güvenebilirsiniz. Ciddi derecede ikna edici olabilirler. Aynı zamanda 2 psişik güçlerle bağlantılıdır ve kişinin güçlü bir sezgiye sahip olduğunu gösterir. 2 numaralı kişiler kendilerinin bazen değerinin anlaşılmadığını düşünebilirler. Gösterdikleri değeri geri alamadıklarını hissetmeleri çok duygusal olmalarından kaynaklanabilir.

3-LIFE-PATH-2.jpg

NUMBER 3:
You are most likely extroverts. You are not scared to socialize and talk with people. Number 3 people tend to be really good with art, writing, and talking. They know how to enjoy this life. They will have a great way of motivating and inspiring people. Making someone else smile makes them smile too. They definitely know how to bring up the mood. But number 3 people are also known to be quite moody from time to time. They might feel misunderstood and need a break from everything. These feelings can be reduced by spending some time alone to recharge.

3 NUMARA:
Siz büyük ihtimalle dışa dönük bir insansınız. Sosyalleşmek ve insanlarla iletişim kurmaktan korkmuyorsunuz. Numarası 3 olan kişiler sanat, yazı yazma ve konuşma alanlarında yetenekli olmaya yatkındırlar. Hayattan zevk almayı iyi bilirler. Başkalarını nasıl motive etmeleri gerektiğini iyi bilirler. Farkında olmadan bile başkalarının ilham kaynağı olabilirler. Birinin yüzünün gülmesini sağlamak onları da mutlu eder. Ortamı nasıl neşelendirmeleri gerektiğini iyi bilirler. Ama 3 numaralı kişiler zaman zaman aşırı huysuz olabilmeleriyle de bilinirler. Bazen kendilerini anlaşılmamış ve bir araya ihtiyaç duyarken hissedebilirler. Bu hislerini biraz yalnız kalıp geçirip kafa dinleyerek geçirebilirler.

4-LIFE-PATH.min_.jpg

NUMBER 4:
Number 4 people are hardworking, practical, down to earth and responsible. They like to create a logical system to follow. They can easily become stubborn and find it hard to do something out of the box. They need to learn to think and do things that are outside the box. If you take the risk you'll see that the courage you felt will make you feel more alive.

4 NUMARA:
Numarası 4 olan kişiler çok çalışkan, pratik, gerçekçi ve sorumluluk sahibi kişilerdir. Mantıklı sistemler oluşturup onları uygulamayı severler. Kolayca inatçı olabilirler ve alışılmışın dışında şeyler yapmayı zor bulabilirler. Fakat hata yapmaktan korkmayıp, hep alışık oldukları düzenden çıkmayı denemeleri gerekmektedir. Eğer bu riski alırsanız cesaretinizin size daha canlı hissettireceğini fark edeceksiniz.

5-LIFE-PATH.min_.jpg

NUMBER 5:
Number 5 people are adventurous individuals. They are fond of freedom. They like exploring by engaging their all 5 senses. These people are known for having a playful, impulsive, and lively spirit. But the downside to this number 5 can feel uneasy and impatient. Since they always want to discover new things they can have a hard time accepting daily life responsibilities. You should always remember that you may discover the most important thing right under your nose if you narrow your gaze.

5 NUMARA:
Numarası 5 olan kişiler maceracı kişiliklere sahiptirler. Özgürlük düşkünüdürler. 5 duyu organlarının hepsini kullanarak keşfetmeyi severler. Bu kişiler eğlenceli, dürtüsel ve canlı ruhlara sahip olmalarıyla bilinirler. 5 numaraların dezavantajı sabırsız ve rahatsız hissetmeleri diyebiliriz. Her zaman yeni şeyler keşfetme istekleri olduğu için her gün yapılması gereken sorumlulukları kabul etmekte zorlanabilirler. Eğer bakış açınızı biraz daraltırsanız hep aradığınız şeylerin burnunuzun dibinde olduğunu farkedebilirsiniz.

6-Life-Path.min_.jpg

NUMBER 6:
Number 6 people are one of the most compassionate people you can meet. They are known for their supportive, and empathic nature. They have a strong sense of responsibility and they care really deeply for their significant others. They can have rather easy communication with animals and children. They are natural caretakers but their energy might be too dominating sometimes. Number 6 needs to understand that everyone has their own way of dealing with things.

6 NUMARA:
Numarası 6 olan kişiler tanışabileceğiniz en şefkatli kişilerdir. Destekleyici kişikleri ve empatik doğaları ile bilinirler. Çok güçlü sorumluluk duyguları vardır. Aileleri ve arkadaşlarına çok değer verirler. Hayvanlarla ve çocuklarla kolay iletişim kurabilirler. Doğal bakıcılardır ama bazen bu enerjileri çok dominatlaşabilir. Bu kişilerin herkesin sorunlarla başa çıkma yönteminin başka olduğunu anlaması gerekir.

7-LIFE-PATH-2.jpg

NUMBER 7:
They are most likely introverts. Number 7 people are known for their investigating and analytic skills. They really care for details. Since they can find mistakes really easily with their analytic thinking they are bound to be perfectionists. They tend to always think that something is always at fault. They need to learn that not everything can be always perfect.

7 NUMARA:
Bu numaraya sahip kişiler daha çok içe dönük olabilirler. Numarası 7 olanlar araştırmacı yapıları ve analitik becerileri ile bilinirler. Detayları çok önemserler. Analitik düşünmeleri ile çok rahat hataların farkına varabildikleri için mükemmeliyetçi olurlar. Kendilerini hep bir şeylerin yanlış olduğunu düşünmeye alıştırmışlardır. Her şeyin her zaman mükemmel olamayacağını öğrenmeleri gerekmektedir.

8-LIFE-PATH.min_.jpg

NUMBER 8:
The number is related to abundance, ambition, and power. If your life path number is 8, you can reach financial success and material wealth. You are gifted with natural leadership and have a great talent for management in your life. You are the "can do" person! Because of your power, you may become too self-important, arrogant or you are thinking that your way is the only way. That's why, you should be careful of that and also becoming stubborn, intolerant, and impatient. What you must learn is being able to take advice.

8 NUMARA:
8 numara bolluk, hırs ve güçle bağdaşlaştırılır. Eğer numaranız 8 ise finansal başarı ve maddi zenginliğe ulaşabilirsiniz. Doğal bir liderlikle hediyelendirilmiş kişilersiniz ve yönetme yeteneğiniz var. Bir şey yapılacaksa onu yapabilecek kişi sizsiniz. Gücünüz yüzünden bazen çok kendini beğenmiş, kibirli olabilirsiniz ya da sizin yolunuzun en doğru yol olduğunu düşünebilirsiniz. Bu yüzden çok inatçı, düşüncesiz ve sabırsız davranmamaya dikkat etmelisiniz. Öğrenmeniz gereken başkalarının önerilerini dinlemektir.

9-Life-Path.min_.jpg

NUMBER 9:
People with a Life Path 9 are selfless and helping others, they are humanitarians. You tend to be friendly and people generally like you. You have generosity character and you give freely of your money, time, and energy. Your ultimate goal is working toward a better world. The number 9 symbolizes spiritual consciousness, you may be interested in spiritual things. Number 9 people are not afraid to transform. They should be able to have a balance between the abstract and the concrete.

9 NUMARA:
Hayat yolu numarası 9 olan kişiler özverilidir ve hep başkalarına yardım ederler. Hümanistlerdir. Çok arkadaş canlısıdırlar ve insanlar tarafından sevilirler. Cömert bir karakterleri vardır. Paralarını, zamanlarını ve enerjilerini hiç düşünmeden başkalarına harcarlar. Hedefleri dünyayı daha iyi bir yere çevirmektir. Numara 9 ruhsal bilinci sembolize eder, bu yüzden ruhsal şeyler ilginizi çekiyor olabilir. Numarası 9 olan kişiler değişime açıktır. Somut ve soyutu ayırmak konusunda bir denge yakalamış olmaları gerekir.

Famous-11-Life-Paths.min_.jpg

NUMBER 11:
Life path 11s have empathetic, emotional, and peace-making characteristics. You may experience challenging circumstances in your life, but these experiences make you stronger. There is a conflict because you're 11 but also 1+1=2, you have double 1 that's all about the self, creativity, independence, innovation, and self-confidence. On the other hand, you feel the life path 2 which is all about others, partnership, loving, and being supportive. This situation might make you feel conflicted. In numerology, Master Number 11 is related to spiritual enlightenment, awareness, and philosophical knowledge.

11 NUMARA:
Numarası 11 olanlar empati duygusu yüksek, duygusal ve barışcıl bir karaktere sahiptir. Hayatınızda sizi zorlayacak durumlarla karşılaşabilirsiniz ama bu durumlar sizi daha güçlü yapacaktır. Numaranız 11 ama bu sayı 1+1=2 olarak da ele alınabileceği için burada bir fikir ayrılığı yaşanıyor. Sizin iki tane 1'iniz var bu da tamamen özünüz, yaratıcılığınız, bağımsızlığınız, sevecenliğiniz ve destekleyiciliğinizle alaklı. Bu durum sizi biraz arada bırakabilir. Nümerolojide, özel numara 11 manevi aydınlanma, farkındalık ve felsefi bilgiyle bağlantılıdır.

Famous-22-Life-Paths.min_.jpg

NUMBER 22: This Life Path Number 22 is the most powerful, it gives you a lot of success, knowledge, and money as well. You have a great chance to get into politics and business. You are a very sensible, logical, and pragmatic person that makes you deal with all situations. You may serve people with an ill will, please be aware of that situation and also being fanatic is the other effect of the life path 22. You should avoid careers where you feel stuck or there is not anything new for you.

22 NUMARA: Yaşam yolu 22 en güçlü sayı olarak kabul edilir. Bu sayı size başarı, bilgi ve aynı zamanda parayı da getirir. Politika ve iş sektörüne girme şansı ve başarılı olma şansı tanır. Çok mantıklı ve pragmatik bir insan olmanızı sağlar, bu durum sayesinde tüm zorluklarla başa çıkabilirsiniz. Negatif olarak dikkat etmeniz gereken insanlara hastalık derecesinde hizmet etme eğiliminiz olabilir.Aynı zamanda yaşam yolu 22 olanlarda fanatiklik durumu da görülebilir. Yeniliğe açık olmayan, gelişim gösteremeyeceğiniz işlerde bulunmaktan kaçınmalısınız.

I hope you liked my post and enjoy reading it! If you find your life path number, please write it down in the comments and mention about your findings :)

Best regards,
Aslı

Ben hazırlarken çok keyif aldım umarım siz de okurken keyif almışsınızdır. Eğer yaşam yolu numaranızı bulduysanız benimle yorumlarda numaranızı ve açıklamaların size uyup uymadığını paylaşırsanız sevinirim :)

Saygılarımla,Aslı

####### Source


Comments 7


Merhaba numerolog olarak paylaşımınız çok hoşuma gitti. Hicbirsey tesadüf değildir. Doğum günümüz bize çok şey anlatır. ☺️

10.05.2021 17:45
0

Harika bir paylaşım olmuş 👏👏 Eşimin 3 çıktı ve müzisyen 😄 Benim 7 çıktı ve senelerdir mükemmeliyetçilik ile mücadele ettim ama eskiye oranla şifalandırdım şükürler olsun 🙏🏻❤️Emeğinize sağlık

10.05.2021 18:04
0

Çıkan sonuç ilginç

10.05.2021 18:06
0

Büyük oğlumun 7,küçük olan 8 özellikle bire bir aynı 😄

10.05.2021 18:07
0

Eline ve emeğine sağlık. Anladığım kadar işlemi yaptım ve 20 çıktı bunu 2 olarak algıladım :))

10.05.2021 18:30
0

Çok güzel Bi paylaşım olmuş. Daha önce hep 7 rakamı benim uğurlu sayım derdim ama meğersem öyle değilmiş.

Sonuç 8 numara çıktı bende🤣

10.05.2021 21:27
0

hi;

You have been chosen for quality posts in the Steem women club community. Keep sharing quality articles in the community. :)

11.05.2021 08:57
0