Server sync... Block time in database: 1629129330, server time: 1652929771, offset: 23800441

[Онлайн-курс] Підготовка до ЗНО. Географія Урок 8. Природні комплекси та повторення курсу «Загальна географія»


Чи всі компоненти природи мають взаємний вплив? Давайте перевіримо, чи впливає рельєф на клімат? Так. Чим вище в гори ми піднімаємося, тим холодніше. А чи впливає клімат на рельєф? Відповідь ствердна.

Природний комплекс (ПК) - територія, в межах якої існує певне закономірне поєднання взаємопов'язаних компонентів.

Взаємопов'язаними компонентами природи є: рельєф, клімат, ґрунти, водойми, рослини і тварини. Саме їх поєднання і створює певний образ природи в кожній місцевості. Всі компоненти природи знаходяться у взаємозв'язку. Всі компоненти природи роблять взаємний вплив. Особливо великий вплив клімату і рельєфу.
Влаштовані природні комплекси за принципом матрьошки: у великому природному комплексі можна виявити ПК меншого розміру. Наприклад: материк Африка - це природний комплекс?

Так, тому що природа Африки не схожа на природу інших материків. А пустеля Сахара в Африці - це теж природний комплекс? Теж. Тому що її природа не схожа на природу інших частин Африки, наприклад, на її ліси. Центр лісу і його галявина це різні ПК. Яр на рівнині -теж. Болото, озеро, пагорб, степ. І так далі.

Географічна оболонка.

Найбільший природний комплекс Землі - це її географічна оболонка, яка є закономірним поєднанням взаємопов'язаних оболонок: літосфери, атмосфери, гідросфери та біосфери.
Природні оболонки Землі не існують окремо одна від одної. Всі вони проникають та впливають одна на одну. Від висоти над рівнем моря залежить температура повітря. Різкі перепади руйнують гори.

Людина теж є частиною природи, частиною географічної оболонки. Вона є одним з компонентів природного комплексу, а його господарська діяльність залежить від природних умов. Види господарської діяльності людини на будь-якої території, пов'язані з природними елементами, утворюють природно-господарський комплекс цієї території.

Завдання на повторення. Не ігноруй, перевір свої знання, відписуватись про виконання не треба, просто чесно постав « ++», якщо виконав всі умови цього уроку.

Земля як планета

 1. Перерахуйте планети, що входять до складу Сонячної системи. Які з них отримують більше тепла, ніж наша планета? А які - менше?
 2. У чому полягає вплив Сонця на природу Землі?
 3. Що таке орбіта?
 4. За який час Земля робить повний оберт навколо Сонця?
 5. Що таке доба? За яких умов може змінитися тривалість земної доби?
 6. Що таке географічні координати? Які найменші і найбільші значення можуть мати географічна широта і географічна довгота?
 7. Чи є на Землі точки, для визначення географічного положення яких досить лише однієї координати?
 8. Визначте за картою півкуль, які з об'єктів мають координати:
  а) 2 пд.ш.., 78 з.д.
  б) 28 с.ш., 77 сх.д.
  в) 13 пд.ш., 26 сх. д.
  Який з цих об'єктів найпівнічніший, найпівденніший, найзахідніший і східний?
 9. Оскільки екватор це коло, він містить 360 градусів, що становить приблизно 40 000 км. Визначте, чому дорівнює довжина 1 дуги екватора. Якщо відстань між об'єктами по екватору становить 15 градусів, то чому дорівнює відстань у кілометрах?
 10. Скільки меридіанів і паралелей можна провести на земній кулі?
 11. Користуючись картою атласу, назвіть великі міста, розташовані в жаркому поясі освітленості.

Географічна карта

 1. Що таке географічна карта? Порівняйте поняття «географічна карта» і «план місцевості» за такими ознаками:
  а) величина зображуваної території;
  б) використовується масштаб;
  в) ступінь деталізації зображення;
  г) використовуються способи зображення.
 2. Що таке масштаб? Які існують види масштабу?
 3. На карті якого масштабу територія зменшена в більшу кількість разів: 1: 1000 або 1: 20 000? Свою точку зору обґрунтуйте, використовуючи для цього визначення поняття «масштаб».
 4. Переведіть чисельний масштаб в іменований:
  а) 1: 50 000;
  б) 1: 10 000 000.
 5. Переведіть іменовані масштаби в чисельні:
  а) в 1 см -100 м;
  б) 1 см -0,5 км.
 6. Зобразіть у зошиті відрізок довжиною 100 м в масштабі:
  а) 1: 1000;
  б) 1: 2000.
 7. Яким чином подробиці зображення території залежить від масштабу карти?
 8. У чому полягає різниця між поняттями «абсолютна» і «відносна» висота місця? Яка з них вказується на географічних картах?
 9. Покажіть за допомогою горизонталей пагорб висотою 21м. Висота перерізу (Різниця висот сусідніх горизонталей) становить 5 м. Відомо, що західний схил пагорба більш пологий, ніж східний.
 10. Яке значення мають план і карта у практичній діяльності людини?

Літосфера

 1. Назвіть три внутрішні оболонки земної кулі, дайте їм коротку характеристику за планом:
  а) потужність;
  б) склад (які верстви включає);
  в) стан речовини (тверде або розплавлене).
 2. Наведіть приклади магматичних гірських порід. Як вони утворюються? Як вони використовуються людиною?
 3. Наведіть приклади осадових гірських порід. На які групи їх поділяють? Як вони утворюються?
 4. Що таке землетрус? З чим пов'язано їх виникнення? Де найчастіше вони відбуваються?
 5. Які способи вивчення надр Землі існують? З якою метою необхідно вивчати земні глибини?
 6. Які факти доводять існування повільних вертикальних коливань земної кори?
 7. Що таке рівнини, як вони розрізняються по висоті над рівнем моря?
 8. Наведіть приклади найбільш великих гірських хребтів. Опишіть Анди за таким планом:
  а) географічне положення:
  • на якому материку і в якій його частині знаходяться,
  • на узбережжі якого океану;
   б) напрямок гірського хребта;
   в) приблизна протяжність гірського хребта;
   г) переважаючі середні висоти;
   д) вища точка (назва, висота і координати).
 9. Наведіть приклади найбільших рівнин світу. Складіть опис Західно- Сибірської рівнини за таким планом:
  а) географічне положення:
  • на якому материку знаходиться,
  • на якій частині материка розташовується;
   б) приблизна протяжність з півночі на південь і з заходу на схід;
   в) переважні висоти;
   г) поверхня (плоска або горбиста);
   д) загальний ухил.
 10. Який вплив робить рельєф на життя і господарську діяльність людини? Яким чином людина змінює рельєф в результаті своєї діяльності?

Домашнє завдання

За допомогою конкретних прикладів опишіть взаємодію між компонентами природи.

Text.ru - 94.60%

Приєднуйтесь

Наша група facebook

Зведена таблиця учасників проекту:

Блок 1 «Загальна географія»

Нік на Голосі Урок 1 Урок 2 Урок 3 Урок 4 Урок 5 Урок 6 Урок 7 Урок 8
@victoriaa 10 12 - - - - - -
@ann09k 12 12 12 11 12 12 12 12
@alina12 12 12 11 11 12 - - -
@nastya86 12 8 12 12 12 - 12 -
@tomredl - 12 - - - - - -
@xoxmapro 10 12 12 10 12 12 12 12
@katiabarabash 12 12 12 - - - - -
@dariamiheeva - - - - - - - -
@kristino4ka130 11 12 12 - 12 - 12 12
Тут можешь бути ти Результат Результат Результат Результат Результат Результат Результат Результат

Набір триває. Чекаю учнів 9 - 11 класів.

Це ваш шанс краще вивчити географію!

Корисні посилання
АНОНС або ТУТ
Онлайн-курс Підготовка до ЗНО. Географія Урок 1. Географія як наука або ТУТ
Онлайн-курс Підготовка до ЗНО. Географія Урок 2. Історія географічних досліджень
Онлайн-курсПідготовка до ЗНО. Географія Урок 3. Основні способи зображення Землі
Онлайн-курс Підготовка до ЗНО. Географія Урок 4. Літосфера та внутрішня будова Землі
Онлайн-курс Підготовка до ЗНО. Географія Урок 5. Літосфера (продовження)
Онлайн-курсПідготовка до ЗНО. Географія Урок 6. Атмосфера
Онлайн-курсПідготовка до ЗНО. Географія Урок 7. Гідросфера
Онлайн-курсГеографія Урок 8. Біосфера


Автор онлайн-курсу Ксенія, @oksi-m

Між активними слухачами буде 200 GBG. Всім удачі!Comments 1