hướng dẫn kiếm tiền với raiblockscommunity.net


đây là 1 trang click capcha đẻ kiếm 1 đồng coin là Mrai giá của đồng này hiện giờ là 850 sts(có thể thay đổi)

đầu tiên bạn vào trang telegram điền vào ô tìm kiếm raiblockwallet sau đó nhận 1 ví rồi vào trang này click capcha thanh toán theo giờ nếu bạn vào top 60 khoản 2500 click sẽ đc thanh toán tức thì nếu không vào top sẽ đc công dồn lại khi nào vào tôp 60 thì sẽ đc pay 

chúc các bạn kiếm được nhiều tiền


Comments 1