ТЕХНОЛОГІЯ - ELONCITY ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНА ЕНЕРГЕТИЧНА АРХІТЕКТУРА


ОГЛЯД ТЕХНОЛОГІЙ

На рисунку 1 представлені основні технологічні блоки децентралізованої енергетичної архітектури Eloncity (EDEA), екосистеми технологій децентралізації та крипто-економічні інструменти для забезпечення спільного відновлювального енергозбереження. Модульна конструкція спрощує спеціальне розгортання Microgrid Eloncity для різних громад у всьому світі. Оптимальною конфігурацією Eloncity буде мікросвіта постійного струму (постійного струму), яка обслуговує клієнтів у радіусі від однієї милі. Ця мікросмужка використовує планувальник DCBus для управління потоками енергії в спільноті. Спільні ресурси в мікросмужковій системі Eloncity будуть місцевими джерелами відновлюваної енергії та обладнанням, таким як BESS, PV матриці, малих вітрових турбін, електромобілів, планувальників DCbus та інших децентралізованих поновлюваних джерел енергії.

Спільні ресурси мікрокриттів Eloncity допомагають максимально збільшити коефіцієнт використання активів та прискорити віддачу інвестицій в активи. Платформа обміну blockchain або протокол Eloncity Token Protocol (ECTP) функціонує як відкритий і забезпечений державний бухгалтерський облік. Цей обліковий запис буде відслідковувати транзакції розподілу ресурсів громади та джерела постачання електроенергії, поновлюваних джерел енергії або викопного палива. ECTP - це покращена платформа Ethereum для блоків, яка підтримує високошвидкісні транзакції. Розумний контракт ECTP справедливо розподіляє витрати та витрати на основі того, де і коли використовуються загальні ресурси. Для підтримки оптимального місцевого енергопостачання та попиту, технологія штучного інтелекту (AI) Eloncity і мережа спільнот10 надають в режимі реального часу інформацію щодо місцевих цін на енергію учасникам спільноти, які допомагають приймати інформовані рішення. Кожен учасник спільноти може встановлювати свої власні закупівельні ціни на необхідну енергію та ціни продажу надлишкової енергії. Метою проекту є оптимізація локалізованого енергопостачання та попиту в режимі реального часу. Для мікрокриттів, які не можуть задовольнити власний попит на місцевому виробництві поновлюваних джерел енергії, вони можуть імпортувати енергію більш рентабельно, враховуючи, що їх попит на енергію стабільний і передбачуваний. Мікросмужок, який продовжує покладатися на імпортну потужність для задоволення їх попиту, називається перехідним мікрочипом. Хоча самодостатні мікросхеми є довгостроковою метою, перехідні мікропроцесори можуть значно скоротити експлуатаційні витрати існуючих централізованих мереж у найближчій перспективі та допомогти зменшити витрати на платників витрат. Крім того, модель Eloncity включає токен криптофункціонального токена Eloncity Token (ECT) для полегшення місцевого енергообміну та стимулювання інвестицій в систему енергозбереження від батареї ELONCITY 25 (БЕСЕС) для зберігання знову видобутих поновлюваних джерел енергії, а також створення відкритого глобального ринок для поновлюваних джерел енергії та послуг.

TOKEN Розподіл

Реєстрація приватного внеску ELONCITY розпочалась 28 червня 2018 року.

Токен розподіл

Об'єм: 1,000,000,000 ECT Створена кінцева сума ECT. Немає інфляції.

Максимальна символічна сума для вкладу: 32%

Видобуток відновлюваної енергії, що зберігається: 32%

Команда: 7,5%

ELONCITYLab: 14,5%

Маркетинг: 14%

М'який ковпак: 10 000 000 доларів США.

Жорстка кришка: 33 000 000 доларів США.

* Приватний внесок: 19 000 000 (відкрито)

Період гарантування: 9-місячна позиція блокування з 10% токенів, випущених одночасно з випуском основного токену (через шість (6) тиждень після завершення основного внеску). Після цього 10% токенів випускається щомісяця в 9 послідовних фазах.

1 USD = 9.8 ECT (приймаються тільки ETH та BTC, вартість буде прив'язана до долара, вказаного на котирувальний ринок у день внеску, внесок починається з $ 200 000 доларів США та максимально дорівнює $ 600 000, при цьому 15% знижки застосовуються).

* Орієнтовний внесок: 6 000 000 доларів США (N / A)

* Публічний внесок: 8 000 000 доларів США (N / A)


ELONCITY  ТЕХНОЛОГІЧНІ СТРУКТУРНІ БЛОКИ

CRYPTOECONOMIC FRAMEWORK 

У централізованих мережах комунальні підприємства використовують роздрібні коефіцієнти використання енергії, що використовуються в часі (ToU), щоб впливати на поведінку споживачів енергії. Проте, існуючі ставки ТОУ, як правило, є грубими, відсутні в реальному часі інформація про місцезнаходження системи постачання та умови попиту на споживача для ефективного оптимізації попиту та пропозиції енергії. Ці роздрібні тарифи на послуги TOU є рудиментарними за допомогою простих та непрікових цін, що базуються переважно на наближенні центральних плановиків до майбутнього попиту та пропозиції. Тарифи ToU застосовують уніфіковану цінову політику для всіх клієнтів у межах кожного клієнтського класу по всій території обслуговування, незалежно від умов пропозиції та попиту на сайтах клієнтів. Навіть складні оптові ринки енергоресурсів, наприклад, Каліфорнія, покладаються на дані дня для планування пропозиції та спрощення системи. Результати існуючого підходу до збалансування енергопостачання та попиту - це надзвичайно неефективна великогабаритна система та дорогі резервні виробничі потужності, які в більшості випадків залишаються вільними. З іншого боку, модель Eloncity використовує схеми криптоекономіки, яка допомагає визначити гранульовану ціну на енергію в реальному часі для оптимізації енергопостачання та попиту на рівні окремих клієнтів.

Нещодавні нововведення в технологіях блокчейнов та технології розробки криптоекономіки дозволили розробити платформу енергозбереження Eloncity, яка поєднує високошвидкісну мережу спільнот з інтелектуальними апаратними засобами, програмним забезпеченням та кріпотними утилітами. Платформа енергоменеджування Eloncity підтримує відкриту та безпечну мережу обміну енергією для ефективного обміну енергії в режимі реального часу. Microgrid Eloncity буде покрита мережею датчиків для виявлення енергії та споживання енергії в реальному часі. Крім того, Eloncity Model використовує алгоритм AI для прогнозування еластичності місцевого енергопостачання та попиту, визначення справедливої

ціни на місцеву енергію та надання сигналів ринкової ціни в реальному часі для BESS для автоматичної експорту або імпорту енергії на основі переваг клієнтів. Загальною метою є використання сигналів цінової рівноваги в режимі реального часу для автоматизації обміну місцевими поновлюваними джерелами енергії серед енергетичних активів, що належать клієнтам (наприклад, диспетчеризовані навантаження, накопичення енергії, відновлювані генерації тощо).

Динамічні ціни в режимі реального часу є надзвичайно ефективним інструментом для оптимізації пропозиції і попиту на пружну енергію. Як і багато товарів, виробники електроенергії будуть експортувати більше енергії в мережу за рахунок раніше накопиченої енергії або збільшеної виробничої потужності, коли ціна висока. У той же час споживачі енергії збільшать споживання енергії, коли ціна низька. Як показано на малюнку 4 нижче, існує рівновага цін на енергію, яка забезпечує збалансованість енергопостачання та попиту в будь-який момент часу та задану мережеву мережу.

У централізованих мережах комунальні підприємства використовують роздрібні коефіцієнти використання енергії, що використовуються в часі (ToU), щоб впливати на поведінку споживачів енергії. Проте, існуючі ставки ToU є пропозицією компанії Eloncity, яка запропонувала механізми ціноутворення в режимі реального часу на місцевому рівні, вирішує найважливішу проблему геопросторової та тимчасової невідповідності джерел відновлюваної енергії та попиту на енергію в існуючих мережах. Модель Eloncity інтегрує інтегровану мережу BESS, локальні відновлювані джерела генерації, систему керування місцевими енергетичними потоками з відкритою та захищеною мережею обмінів, щоб досягти оптимально збалансованого місцевого відновлюваного джерела та попиту на споживачів у кожній мікрочипі. Модель Eloncity також включає в себе схеми стимулювання для повного автоматизованого обміну в режимі реального часу між і мікро-мікросхеми.

 ELONCITY TOKEN PROTOCOL (ECTP) 

ECTP базується на технології блокчейнів для створення високоефективної та надійної платформи обміну електроенергії на базі співтовариства. Вона також визначає апаратні пристрої та вимоги до енергетичної мережі для однорангових пристроїв для обміну електроенергією на платформі блокчейнів.

Ядром цього протоколу є алгоритм на основі AI, який визначає рівновагу ціни на енергію в реальному часі в будь-якій точці локальної енергетичної мережі. Цей протокол визнає, що умова енергопостачання-попиту на одній вулиці не обов'язково однакова умова для іншої вулиці в мікрочипах. Тому вартість електроенергії в будь-який момент часу в різних місцях на мікродереві буде іншою. Визначення ціни на енергію моделі Eloncity залежить як від часу, так і від місцезнаходження.

Формула нижче підрахувала рівновагу цін на енергію локації. Si t (q, spi) - постачальники цінних паперів на одиницю витрачають енергію джерела енергії i в момент часу t та для кількості q. Вектор sp - це набір параметрів, пов'язаних з методом генерації енергії i, такими як сонячне опромінення для панелей сонячних ПВ. Х - це степпінгова функція, яка обчислює до 0 за межами та 1 в межах 0 і Sit - межі виробництва джерела енергії i в момент t в мікрочипі Eloncity.

У мікросмужку Eloncity джерела живлення для постачання (наприклад, i від 1 до n) містять:

• Панелі сонячних ПВ на даху - Потужність панелей сонячних ПВ змінюється в залежності від часу доби та погодних умов розташування панелі. Цей ресурс не є еластичним, а не цінним.

• Позаду-метровий BESS - пристрої для зберігання енергії на замовлення, такі як POMCube NetZero, Tesla Powerwall або електромобілі (V2B). Ці ресурси є пружними та чутливими до ціни, оскільки вони, ймовірно, продаватимуть електроенергію, коли існує дефіцит (наприклад, у вечірній час), і ціна пропозиції висока.

• BESS на базі спільноти (комерційні версії ECTP BESS) - ці BESS комерційно експлуатуються BLSP (постачальниками базових накладних). Ця поставка є пружною та чутливою до ціни.

• Імпортувати електроенергію з місцевих комунальних підприємств. Попит на електроенергію є пружним, але ціни на них залежать від ціни. Її максимальна і непрізна вартість є грубим і не відображає реальні та місцеві цінності електроенергії.

• На стороні попиту рівняння джерела (тобто, j для 1 до m) виглядають так:

˚ Критичні потреби - наприклад, освітлення вечорами, приготування їжі, охолодження, підключення до Інтернету (напр., Інтернет-модем) та базові кондиціонери (наприклад, вентилятори) не є пружними та нецільними.

˚ Потреби в комфорті - такі як розваги, кондиціонування повітря, пральна машина для одягу та сушильна машина, вакуумна машина, є пружними та чутливими до ціни.

Ç Позаду метра BESS - можна заряджати, коли ціна на електроенергію низька для того, щоб арбітражувати високі ціни на електроенергію під час періодів пікового попиту. Цей попит є пружним та цінним.

˚ пристрої для зберігання енергії на базі спільноти - це BESS, встановлений комерційними операторами поза приміщеннями клієнта та експлуатується BLSP. Джерело енергії може надходити з місцевого покоління або інших мікропремій. Ці ресурси є пружними та цінними.

Проте нелінійні процеси (S і D) і вектори параметрів (sp і d p), що ведуть до рівноваги цін, не можна спостерігати безпосередньо. Щоб прогнозувати ціну енергії рівноваги в реальному часі в мікросмужковій системі, нам необхідно оцінити розподіл імовірності просторів ціни, кількості та просторів sp і d p. Можна припустити, що timeseries S та D є приблизними латентними марковськими процесами. Для оцінки розподілу ймовірності можна використовувати підхід до фільтрації часток. У мікросмужку Eloncity кожна BESS (кінцева точка) збирає хвилинні хвилини дані про місцеві умови пропозиції та попиту, а також про еластичність енергопостачання та попиту на кожному замовнику. Ці кінцеві точки є ECTP-сумісними і слугують оракулом для інтелектуальних контрактів на блок-схемі. Власник / користувач пристрою ECTP може встановлювати ціни на обмін за різними умовами, такими як обмеження резервної сили BESS та відповідний період для кожного дня. Алгоритм навчання комп'ютера AI Eloncity аналізує дані про попит на запити в реальному часі для кожної кінцевої точки на мікродереві та обчислює імовірності розподілу частинок. Цей алгоритм AI розпочнеться з припущень для набору початкових умов для ініціювання процесу Маркова, і алгоритм, можливо, дізнався про ймовірність оптимальних цін на енергію для кожної кінцевої точки на мікродереві.

Як тільки визначається ймовірнісна рівновага, кожний пристрій у локальній енергетичній мережі автоматично виставляє ставки для обміну енергії навколо цієї рівноважної ціни. У рамках транзакцій фіксуються розумні контракти з біг-листами Eloncity для підтримки високошвидкісних безпечних обмінів у реальному часі. Крипто-токен під назвою ECT служить засобом обміну для транзакцій з енергією.

ELONCITY TOKEN (ECT) 

ECT - це універсальний токен, призначений для полегшення обміну енергією в мікрокриті Eloncity (наприклад, ECTPcompliant microgrid) та суміжних мікрокриттів Eloncity. ЕСТ матиме дві основні функції:

• Засіб обміну - У мережах Eloncity ECT використовується для обміну енергією. Попит та пропозиція регулюються короткостроковими коливаннями цін на енергію в ECT. Споживачі отримують ЕСТ, забезпечуючи надлишкову енергію однолітцям у мережах. Член спільноти використовує ЕСТ для доступу до місцевих послуг електропостачання та продуктів, сумісних із ECTP (наприклад, POMCube NetZero)

• Магазин вартості - кожен з пристроїв BESS, що відповідає вимогам ECTP, повинен зарезервувати достатнє значення ECT, що еквівалентно значенню його потужності для участі в автоматизованому обміні. Це робить ECT цінністю, що підтримується вартістю електроенергії. Значення кожного ECT визначається загальним обсягом енергетичних транзакцій екосистеми та швидкістю транзакцій ECT. Через вимоги резервного резерву існує межа для грошової швидкості, яка створює цінність для ECT і створює стабільну токенову систему. Обмін рівняння вартості формулюється наступним чином (Bordo 1987).

                                                                   M*V=P*Q 

Де:

• M - розмір бази активів, що є значком у доларах, що представляє цей токен.

• V - швидкість активу. Для доларів США грошова швидкість M1 становить 5,1. Тут ми обираємо швидкість M1, оскільки грошова пропозиція M1 складається з грошових коштів (обмін), що є найбільш схожим на ECT.

• P - це ціна на цифрову послугу, і

• Q - кількість цифрових послуг. У нашому випадку ми об'єднаємо продукт PQ як "ВВП" загальної кількості транзакцій у мережі.

Useful Links :
Website : https://eloncity.io/
Krypital Bounty Group: https://t.me/KrypitalBounty
Eloncity Group: https://t.me/Eloncity
Krypital News: https://t.me/KrypitalNews

Twitter : https://twitter.com/Eloncity_io
Facebook : https://www.facebook.com/Eloncity-229599404279234/
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/eloncity/
Instagram : https://www.instagram.com/eloncity_io/
Reddit : https://www.reddit.com/r/Eloncity/ 

http://eloncity.io/?utm_source=Content&utm_medium=Bounty&utm_campaign=B000208  


Comments 1


Красиво написано, мало кто сейчас пишет так что б хотелось снова перечитать. Я подписался на ваш блог, надеюсь на взаимность.

25.07.2018 22:07
0