Datarius CRYPTOBANK


https://datarius.io
1_sity8shpuPiqSyVU1zVFCA.png
O Datarius.
Datarius to nowy cryptobank społecznościowy o przejrzystych warunkach. W kwestionariuszu, Fintech Companies iCrypto S.A., opracował Datarius Cryptobank, był w czołówce nowej cyfrowej gospodarki. Datarius stałby się pierwszą instytucją finansową, która jest w stanie zaoferować swoim klientom szeroką gamę usług finansowych, które są wdrażane w zdecentralizowanym systemie. Unikalność Datarius Cryptobank polega na tym, że projekt ten pozwala klientom uzyskać usługę dostosowaną do ich potrzeb. Datarius będzie działał w oparciu o ekosystem P2P (peer-to-peer), w którym uczestnikami transakcji byli prywatni użytkownicy, a nie instytucja bankowa. Nie jest to nowa rzecz na rynku finansowym, ale system oferowany przez Datarius dziedziczy najlepsze z tradycyjnych produktów bankowych, zgodny z zasadami zdecentralizowanego systemu operacyjnego.
Misja Datarius

 • Stworzenie systemu P2P, który wykorzysta pełen potencjał zdecentralizowanej technologii finansowej w ramach systemów płatności rzeczywistych i kryptowalutowych.
 • Daje społeczności światowej dostęp do kluczowych instrumentów finansowych w formacie transakcji P2P.
 • Stwórz całkowicie nowy przejrzysty produkt finansowy.
  W stosunkowo krótkim czasie klienci kryptobanku otrzymają usługi, które ostatecznie zaspokajają ich potrzeby, ponieważ transakcja będzie w trybie automatycznym, a usługa zostanie dostosowana. Każda transakcja będzie o wiele bardziej opłacalna, ponieważ platforma P2P nie dzieli produktów kredytowych i depozytowych i nie angażuje pracowników obsługujących tę transakcję. W tym celu warto zainwestować i dołączyć do Datarius.

Zalety

 • Najbardziej kompletne instrumenty finansowe: transakcje w walutach obcych (automatyczna wymiana / wymiana wewnętrzna / bramki wymiany TOP), pożyczki bezpośrednie (3 opcje), programy inwestycyjne (2 opcje), kredyty dla MŚP, depozyty na żądanie, produkty kart Intrasystem (zarówno bezpośrednie — w ramach jednostka intrasystemowa i brama przez firmę partnerską);
 • Całkowicie nowe podejście do oceny kredytowej poprzez nowy, unikalny algorytm, oparty na istniejących danych otrzymanych od firm partnerskich;
 • Wewnętrzne konta użytkowników są duplikowane przez rzeczywiste konta fizyczne, co dodatkowo zwiększa możliwości rozwoju gospodarczego blockchain;
 • Poprawiona integracja relacji między kryptowalutą a fiat, w tym integracja systemów natychmiastowego transferu;
 • Unikalne metody weryfikacji połączone z istniejącymi projektami blockchain w tym segmencie;
 • System limitów zaufania z możliwością ustalania limitów dla określonych użytkowników / grup / użytkowników zgodnie z wcześniej ustalonymi kryteriami, co czyni system bardziej społecznym.

Token DTRC
Token narzędziowy DTRC (DaTaRius Coin) oparty na inteligentnej umowie sieci Eterowej ERC-20. Jest to unikalny klucz dostępu i jedyny instrument do udziału w zdecentralizowanym systemie kryptograficznym Datarius. Cały zakres ekosystemowych produktów i usług finansowych opiera się na bezpośredniej interakcji użytkownika ze sobą za pomocą tokena DTRC.

Generalny token dystrybucji
1_b6GozKjp0VTvmJF0iqeTSA.png

Zgodnie z podstawowymi zasadami Datariusa w zakresie tworzenia społeczności i systemu, jego uczestnicy opracowali następujące koncepcje:

 • 73% wszystkich udostępnionych tokenów DTRC będzie dostępne dla bankierów na wszystkich etapach sprzedaży żetonów
 • 20% całkowitej kwoty zostanie przekazane funduszom firmy po wydaniu. Została założona przez założyciela projektu i składa się z dwóch części. 8% zostanie rozdzielone pomiędzy zespół projektowy, 12% — fundusz rezerwowy zarządzany przez specjalistę ds. Personelu w celu zrównoważenia modelu ekonomicznego ekosystemu Datarius;
 • 7% wymiennego tokena będzie oferowany jako bezpośredni bonus przed końcem ITO. Fundusze premiowe Datarius są podzielone na dwie części: 2% całego wydanego tokena będzie funduszem nagród, ludzie i firmy, które zapewnią wyłączne wsparcie dla projektu, wykorzystają 5% łącznej liczby tokenów jako bonusów.

Struktura sprzedaży tokena
Zespół firmy iCrypto SA pracuje nad projektem Datarius od stycznia 2017 r. Do czasu uruchomienia kampanii ITO wykonano większość prac przygotowawczych:

 • analiza rynku i badania marketingowe;
 • przygotowanie projektu;
 • podstawa prawna przygotowanie i rejestracja osoby prawnej;
 • wniosek o licencję DPL;
 • tworzenie zespołu podstawowego;
 • wstępne poszukiwanie partnerów;
 • Opis modelu;
 • rozpoczęcie prac nad opracowaniem warunków odniesienia;
 • rozwój wersji pre-alpha interfejsów użytkownika;
 • PR i strategie marketingowe.

Aby uruchomić projekt Datarius w jak najkrótszym czasie i zapewnić pełny produkt dla klientów z maksymalnym zestawem instrumentów, który w pełni odpowiada potrzebom uczestników rynku.
Kampania Datarius ITO podzielona jest na kilka etapów:

Pre-ITO

 • Cele sceniczne:
 • dogłębna analiza segmentacji rynku;
 • audyt modelu;
 • uzyskanie licencji DPL;
 • wyszukiwanie kluczowych partnerów;
 • doradztwo doradców i konsultantów;
 • copywriting, PR i marketing;
 • Organizacja platformy ITO;
 • rozwój tokena;
 • rozwój prototypu.
  Pierwszy etap — zamknięta runda dla uczestników, którzy są najbardziej zainteresowani projektem. Rejestracja jest realizacją wniosku wstępnego — deklaracja pożądania. Tokeny DTRC na tym etapie będą dystrybuowane w pakietach po 20 000 DTRC, a uczestnicy otrzymają bonus w wysokości 35%. W sumie rozdysponowane zostaną 4 pakiety, które biorąc pod uwagę bonus, wyniosą 112 000 żetonów.

Uczestnicy Pre-ITO otrzymają premię w wysokości 35%. Wyniki dystrybucji będą wyświetlane w czasie rzeczywistym na oficjalnej stronie projektu. Aby uruchomić projekt Datarius w jak najkrótszym czasie i zapewnić w pełni funkcjonalny produkt dla klientów z maksymalnym zestawem instrumentów, który w pełni odpowiada potrzebom uczestników rynku.

Horyzont
Niezależnie od wyników kampanii ITO, zespół Datarius dołoży wszelkich starań, aby wprowadzić najbardziej interesujący i obiecujący produkt na rynek. Jesteśmy przekonani, że dzięki wysiłkom niezwykłej społeczności, która powstaje wokół projektu od jego najwcześniejszych dni, możemy stworzyć prawdziwie społeczny, darmowy i konceptualny produkt, który jest przyjazny dla wielu ludzi. Jeśli jakikolwiek punkt kontrolny nie zostanie osiągnięty, niektóre funkcje opisane w następnych kluczowych punktach planu projektu zostaną ostatecznie wprowadzone i wdrożone w celu stworzenia najbardziej komfortowego ekosystemu, który w pełni zaspokoi kluczowe żądania klientów.

Zespół i doradcy:
1_tLTEan1GyiNSlOaaKF8UGQ.png
1_iWcr6oIossRtqcFWThz3Sw.png
1_dNnwe0yIhv-buSxA6Vu11A.png
1_eIbZ35Ddon7OzXLkHz2WmQ.png
1_Qpz_y6xPZjvIJfHrVTauoQ.png
1_hrLRubtB0TghbA6FFHuThg.png

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz poniższe linki:
Website: https://datarius.io/
Whitepaper: https://datarius.io/uploads/45f8bb98bb88fa153bbbaf6ff789cea0.pdf
Bitcointalk ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2479365.msg25378831
Facebook: https://www.facebook.com/datariuscryptobank/
Twitter: https://twitter.com/Datariuscrypto
Telegram: https://t.me/datarius

My Bitcointalk Profile = https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1191801

ETH Adress: 0xaBF3fa3C20D6Ca0A93fa3eFB2cf7eb838eb32c0D


Comments 0