ELONCITY - MOC świecie za darmo !!!


 

        ELONCITY decentralizuje naszą infrastrukturę energetyczną na miliony samowystarczalnych mikrosieci. Energia wytwarzana lokalnie jest dostępna 24 godziny na dobę i jest bezpośrednio konkurencyjna dla mediów. Cena energii staje się przejrzysta dla wszystkich. Ludzie korzystają z otwartych technologii firmy eloncity, aby wytwarzać energię elektryczną za darmo, abyśmy mogli zelektryzować świat czystą energią.

         https://pp.userapi.com/c840437/v840437180/2cb23/oWnvf6tc05k.jpg 

        Nasze nowoczesne życie zależy od rozległych sieci elektrycznych, które zasilają wszystko, od żarówek po masowe przejścia podziemne.Pomimo ogromnych postępów w zakresie innowacji technologicznych, istniejąca sieć jest w dużej mierze zbudowana na starzejącym się wzornictwie. To Projekt jest zasadniczo scentralizowaną architekturą sieci opartą na dużych elektrowniach w odległych lokalizacjach które są podłączone do stron klientów poprzez złożony labirynt transmisji i dystrybucji (T & D) sieć. Koordynacja produkcji energii elektrycznej w prądzie przemiennym (AC) w połączeniu z dostawą przez Złożona sieć T & D jest zarządzana przez operatorów systemów regionalnych lub niezależnych operatorów systemów (ISO). ISO muszą zrównoważyć nie tylko produkcję i zużycie energii elektrycznej w czasie rzeczywistym, ale również zapewnić wytwarzana elektrycznie zdalnie jest transportowana do miejsc klienta bez popadania w zatory na ogromnej powierzchni Sieć T & D. Podczas gdy obecne sieci elektroenergetyczne są cudem inżynieryjnych wyczynów, to niezwykle skomplikowane Scentralizowany projekt sieci energetycznej pokazuje swój wiek. Dzisiejsze scentralizowane sieci energetyczne stają przed poważnymi wyzwaniami zapewnianie bezpiecznych, niezawodnych, bezpiecznych i przystępnych cenowo usług energetycznych.

   Sprawdź oficjalną Eloncity wideo:

 

        ROZWIĄZANIE - MODEL ELONCITY

        Wyzwania związane z klęskami żywiołowymi, wzrostem populacji i zmianą klimatu, nowe podejścia do energii produkcja i dystrybucja są potrzebne. Rozwiązania muszą gwarantować żywy i zrównoważony wzrost dla wszystkich. AI Grid Foundation (Foundation) to organizacja non-profit z siedzibą w Singapurze, która opowiada się za zatrudnieniem zdecentralizowana energia odnawialna jako możliwa ścieżka rozwiązywania problematycznych scentralizowanych sieci prądu przemiennego jako wspomniano powyżej. Fundacja współpracowała z globalnymi organizacjami i społecznościami lokalnymi, aby się rozwijać model Eloncity; wielopłaszczyznowe rozwiązanie wykorzystujące zdecentralizowane zasoby energii odnawialnej do eliminacji bariery dla osiągnięcia bezpiecznej, zdrowej, dynamicznej i sprawiedliwej przyszłości energetycznej.

        Zdecentralizowana energia odnawialna wykorzystuje lokalnie dostępne zasoby odnawialne, takie jak energia słoneczna lub wiatrowa mocy, aby wytwarzać elektryczność lokalnie tam, gdzie jest zużywana. Gdy odbiorcy energii we wspólnocie koordynują ze sobą nawzajem, aby wymieniać energię i dzielić się kosztami sprzętu energetycznego z korzyściami (np. PV PV, BESS, energia system zarządzania i inne), aby uzyskać dostęp do bardziej niezawodnego i opłacalnego lokalnego zaopatrzenia w energię, w celu maksymalizacji wskaźniki wykorzystania zainstalowanego sprzętu do przyspieszonego zwrotu inwestycji (ROI) i innych korzyści, w istocie tworzą społeczny mikrogród odnawialny. Tego typu zdecentralizowana społeczność Mikrosiednik odnawialny ma ogromny potencjał do umocnienia scentralizowanych sieci i rozwiązania problemów zagraża naszemu bezpieczeństwu energetycznemu.

          Proponowany model Eloncity integruje zaawansowane technologie, najlepsze praktyki i doświadczenia, które należy stworzyć Skalowalna i powtarzalna recepta na uwolnienie potencjału odnawialnego mikroukładu społeczności do osiągnąć bardziej dynamiczną przyszłość energii regeneracyjnej. Model Eloncity opiera się na czterech kluczowych filarach:

             1. Zdecentralizowana architektura energii odnawialnej, na którą składają się:

• Wysokowydajna platforma technologiczna blockchain, która zapewnia otwartą, bezpieczną i rozproszoną platformę księgę do efektywnego rejestrowania dużych i szybkich transakcji energetycznych w społeczności. Platforma blockchain umożliwia również społeczności Eloncity ustanowienie rekordu do audytu dlaśledzenie źródeł wytwarzania energii elektrycznej w gminie, energii odnawialnej lub paliw kopalnych. Audytowalny Śledzenie źródeł wytwarzania energii elektrycznej ma kluczowe znaczenie dla wyceny energii elektrycznej w oparciu o wytwarzanie źródła i monitorowanie postępów społeczności w kierunku odkamieniania. Zasadniczo platforma blockchain pozwoli na zwiększoną współpracę i dzielenie się zasobami w łagodzeniuutrudnione wprowadzenie na rynek zdecentralizowanej energii odnawialnej.

• Token narzędzia kryptograficznego (Eloncity Token, ECT) ułatwia lokalną wymianę energii i motywuje inwestycje w system magazynowania energii akumulatora (BESS) do przechowywania zebranej energii odnawialnej, jako tworzenie otwartego globalnego rynku, który umożliwia społecznościom na całym świecie dostęp zaawansowane produkty i usługi związane z odnawialnymi źródłami energii. Podobnie produkt i usługa związana z energią odnawialną dostawcy korzystają z wyrównanego i równego dostępu do zunifikowanego rynku w celu promowania ich ofiary. Token pomaga rozbić rynki i wyzwolić głęboko zakorzenione ograniczenia więcej społeczności we wspólnej gospodarce regeneracyjnej. W istocie token otwiera nowy rynek kanały umożliwiające wydajne łączenie zasobów i innowacyjnych produktów z odbiorcami energii.

• Inteligentny system magazynowania energii w sieci (BESS) wdrożony w siedzibie klienta harmonizuje lokalny popyt na energię elektryczną. BESS zmniejsza zapotrzebowanie na kosztowną przepustowość i usługi pomocnicze. Dodatkowo BESS pomaga również spłaszczyć przerywane odnawialne generacje przewidywalne, niezawodne i możliwe do wysłania źródła odnawialne. Celem jest zrobienie energii infrastruktura bardziej adaptacyjna, wydajna i niezawodna.

Oparte na klientach lub oparte na społeczności generowanie odnawialnych źródeł energii, takich jak fotowoltaika w połączeniu z inteligentna sieć BESS, spełniłaby wszystkie lub prawie wszystkie lokalne zapotrzebowanie na energię. Lokalnie produkowane moce odnawialne wyeliminowałyby lub znacząco zmniejszyłyby potrzebę zdalnego transportu generowane moce dzięki bardzo złożonym i często podatnym na zagrożenia scentralizowanej sieci T & D, jednocześnie eliminując straty z transportu zdalnie produkowanej energii elektrycznej do klienta witryny. Lokalna produkcja energii tam, gdzie jest potrzebna, to energia zdecentralizowana. To po prostu zalety punktowe po schodach bocznych i nieefektywność wynikająca z scentralizowanej infrastruktury gridowej, aby zapewnić bezpieczniejsze, odporne i niedrogie usługi energetyczne.

        • Wspólnotowa sieć prądu stałego wykorzystuje odnawialną energię prądu stałego w bardziej efektywny sposób poprzez eliminację energii straty wynikające z wielokrotnych konwersji AC-DC-AC, a także eliminacja zapotrzebowania na kosztowne zasilanie AC usługi pomocnicze. Energia prądu stałego nie wymaga skomplikowanego i kosztownego wsparcia, takiego jak częstotliwość regulacja lub usługi energii biernej. Proponowana przez Eloncity lokalna sieć prądu stałego obejmuje DCBus Harmonogram, który optymalizuje lokalną dystrybucję energii elektrycznej na poziomie indywidualnym klienta w czas rzeczywisty. Podsumowując, lokalna sieć prądu stałego DCBus Scheduler wraz z siecią BESS byłaby wyeliminować potrzebę kosztownych usług pomocniczych, eliminując straty wynikające z powtarzania AC-DC-AC konwersje. Wszystkie te innowacje techniczne mają na celu poprawę przystępności cenowej energii elektrycznej dla wszystkich.

          2. Planowane i wdrażane przez społeczność gwarantują trwały sukces społeczności przejście do zrównoważonej, odnawialnej energii przyszłości. Ponieważ społeczność musi z tym żyć przyszłości energetycznej, konieczne jest, aby społeczność miała udział w definiowaniu i tworzeniu tego nowa energia przyszłości. Ponadto skupiamy się na społeczności lokalnej i jej udziałowcach poprowadzi wdrożenie Eloncity na pięciu podstawowych poziomach; a) przyjęcie społeczności; b) społeczny podanie; c) zmierzone uderzenia; d) zlokalizowana mapa drogowa dla dalszego wzrostu i sukcesu poza początkowym realizacja; e) wykorzystać wyciągnięte wnioski w celu przyspieszenia replikacji na szeroką skalę modelu Eloncity.

           3.Połączone projekty oparte na wynikach z funduszem pożyczek odnawialnych tworzą skuteczną strategię dla mobilizowanie prywatnych stolic do napędzania na szeroką skalę zdecentralizowanej energii odnawialnej. The Fundacja będzie współpracować z partnerami finansowymi, agencjami rządowymi i innymi kluczowymi interesariuszami ustanawiać kredyty odnawialne. Celem pożyczek odnawialnych jest wniesienie wkładu do kapitału początkowego w celu zainicjowania projekt w społecznościach, które nie mają dostępu do takiego finansowania. Pokazują projekty oparte na wynikach ich zasługi, tworząc realną i znaczącą oszczędność rachunków za energię dla członków społeczności, podczas gdy generowanie wymaganego zwrotu z inwestycji w celu spłacenia początkowych pożyczek. Spłacone pożyczki będą wykorzystywane do finansowania kolejnych projektów Eloncity. Ten komponent zapewnia wszystkie projekty Eloncity atrakcyjne inwestycje i pomaga zmobilizować prywatne stolice do przyspieszenia decentralizacji energii.

       4. Wspólne i sprawiedliwe ramy regulacyjne ułatwiają łagodzenie rynków wyrównanych niewyważone uprawnienia rynkowe, uwolnienie innowacji rynkowych, ochrona konsumenta energii i wsparcie lokalna gospodarka. Ramy prawne muszą zapewniać uczciwy dostęp do rynku dla innowacyjnego rynku gracze i kierują rynkowymi rozwiązaniami, aby zapewnić: (a) bezpieczeństwo społeczności i tych, którzy żyją i pracować w nim, (b) niezawodne usługi energetyczne, które wspierają dynamiczny rozwój społeczności w twarz zmian klimatycznych, (c) opłacalne usługi energetyczne, które są dostępne dla wszystkich, w tym dla osób o niskich dochodach rodziny i (d) trwały sukces społeczności w przejściu do zdrowego i bezpiecznego regeneratora przyszłość energetyczna i (e) dopilnować, by żadna społeczność nie pozostała w tyle, gdy świat przyspieszy do czysta paradygmat energii odnawialnej. Zasadniczo ten komponent zapewnia władzom lokalnym i planiści miasta z większą ilością narzędzi do wypełniania swoich obowiązków, wykorzystując innowacyjne rozwiązania Eloncity oferuje, zwłaszcza w łączeniu czystej energii odnawialnej z planowaniem miast i lokalną gospodarką rozwój sytuacji.

      Podsumowując, wielowymiarowe podejście Eloncity wykorzystuje następujące elementy: (1) społeczność i społeczność rozwój, (2) opłacalność ekonomiczna, (3) postęp technologiczny i (4) reakcja regulacyjna przez cały cykl życia projektu. Ta wielopłaszczyznowa struktura zapewnia planowanie i wdrożenie projektu wszechstronnie poinformowany, synergistycznie włączający się, sprawdzony w sprawiedliwy sposób, lokalnie reagujący, zorientowany na systemy i wykorzystać najlepsze technologie

Useful Links :
Website :  http://eloncity.io/?utm_source=Content&utm_medium=Bounty&utm_campaign=B000212
Krypital Bounty Group: https://t.me/KrypitalBounty
Eloncity Group: https://t.me/Eloncity
Krypital News: https://t.me/KrypitalNewsTwitter : https://twitter.com/Eloncity_io
Facebook : https://www.facebook.com/Eloncity-229599404279234/
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/eloncity/
Instagram : https://www.instagram.com/eloncity_io/
Reddit : https://www.reddit.com/r/Eloncity/ 


           

           


Comments 5


Привет!

02.07.2018 22:03
0

Интересная статья. Заинтересовали , спасибо вам за обзор. Я подписался на ваш блог, надеюсь на взаимность.

02.07.2018 22:08
0

У Вас отличные статьи! Подписался на Ваш блог, надеюсь на взаимность.

02.07.2018 23:21
0

Я интересуюсь той же темой что и ты, давай раскрутим ее вместе. Я подписался на тебя, надеюсь и ты подпишешься на меня. Всегда рад новым знакомствам!

03.07.2018 17:03
0