Eloncity - Projekt bloku, dzięki któremu energia elektryczna staje się bardziej przystępna!


Dla każdego człowieka na świecie energia elektryczna jest głównym źródłem odżywiania. Praktycznie wszystkie urządzenia i sprzęt, z których korzystają ludzie, działają z energii elektrycznej, więc ludzie nie mogą obejść się bez tego źródła energii. I pomimo tego, że z każdym dniem technologie stają się coraz doskonalsze, wydobywanie, magazynowanie i transport energii elektrycznej jest nadal procesem kosztownym. Energia elektryczna ma dość wysoką cenę, a jej produkcja nie jest procesem przyjaznym dla środowiska. W istniejących sieciach nie ma gwarancji bezpieczeństwa, to znaczy, że konsument nie może być pewien, że energia elektryczna będzie dostarczana w sposób nieprzerwany.

Projekt Eloncity nie stanowi czegoś zupełnie nowego dla sektora energetycznego, ale jednocześnie będzie oparty na technologii blokowania, co znacząco zmieni podejście do tego problemu. Deweloperzy proponują decentralizację światowego systemu energetycznego, który będzie składał się z milionów mikro-sieci, które później niezależnie dostarczają energię.

Energia elektryczna będzie produkowana i dostarczana lokalnie, a cały proces będzie przebiegał nieprzerwanie. Zapewni to możliwość konkurowania z tradycyjnymi narzędziami, a także z ich cenami, które często nie są przejrzyste, co uniemożliwia konsumentom monitorowanie ich wydatków. Projekt otrzyma energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii. Nowy projekt rozwiązywania różnych problemów energetycznych będzie wykorzystywał system blokowania, który pozwoli na stworzenie całego systemu blokowego przeznaczonego do synchronizacji z AI, podczas gdy stan już rozproszonych zasobów IoT zostanie porównany, a sztuczna inteligencja określi model zapotrzebowania na energię elektryczną.

Projekt obejmie również produkcję sprzętu, który będzie wytwarzał i magazynował energię elektryczną. Z nadwyżką energii użytkownicy będą mogli ją sprzedać w godzinach szczytu. W związku z tym działa specjalny system motywacyjny, który umożliwi użytkownikom otrzymanie 16 żetonów platformy za każdy sprzedany megawat.

Zaletą tego systemu można nazwać fakt, że w tym miejscu będą wykorzystywane systemy Smart Smart. Będą skutecznie konkurować na lokalnym rynku energii dzięki stabilnym dostawom energii ze źródeł odnawialnych. Ponadto w ramach tego projektu zostanie zastosowana technologia taka jak DCbus. System ten, dzięki któremu bezpieczeństwo w szczytowych obciążeniach stale działa. Ponadto, dowody zostaną wykorzystane do przechowywania zdolności, który jest nowym systemem wydobywczym w celu zapewnienia korzyści inwestycyjnych. Będą to tak zwane systemy inwestycyjne ESS.

Założycielem tej idei i projektu jest Fundacja Aigrid. Głównym badaczem ideologicznym był Andy Lee, który opracował Chmurę Alibaba. Pracował przez 12 lat w Cisco, więc każdy zna metody wymiany informacji, a także prowadził badania w zakresie inteligentnego dostępu do sieci. Już w 2014 r. Powstała firma POMCube, która zajmowała się rozwojem systemów magazynowania energii, podczas gdy były one kontrolowane przez technologie oparte na rozwiązaniach chmurowych. Na początku 2018 r. Powstał projekt Eloncity, którego celem była zmiana rynku energii i jej reorientacja na przeboje kinowe.

Obecnie podstawą zespołu tego projektu jest 16 osób. Oprócz założyciela, dyrektora technicznego Andy Lee, Dangping Yao pracuje nad systemem, który ma doświadczenie w pracy nad sprzętem takim jak BMS. Kierownikiem produktu firmy jest Justin Wang, który jest wiodącym architektem w iCAN i NetZero. Dyrektorem marketingu jest Gregari Liu, który ma tytuł MBA w zakresie zarządzania technologią, a także licencjat z fizyki. Od 11 lat tworzy architekturę rozwiązań systemowych. Kierownikiem projektu jest Allen Ding, który ma 9 lat doświadczenia w projektowaniu elektronicznym, a także jest ekspertem w projektowaniu urządzeń magnetycznych.

Twórcy decydują o dość dużym celu. Zamierzają wykorzystać system blokowy do rozwiązywania bieżących problemów energetycznych. Prace nad projektem przyczynią się do tego, że zostanie wygenerowana praktycznie darmowa energia i będzie ona jak najbardziej stabilna dla każdego konsumenta.

Twórcy decydują o dość dużym celu. Zamierzają wykorzystać system blokowy do rozwiązywania bieżących problemów energetycznych. Prace nad projektem przyczynią się do tego, że zostanie wygenerowana praktycznie darmowa energia i będzie ona jak najbardziej stabilna dla każdego konsumenta.

Program motywacyjny dla wszystkich jest już otwarty. Okres jego dzialania przypada na 8 czerwca - 2 sierpnia tego roku. W tym okresie wygenerowano 1,5 miliona żetonów. Jeśli w trakcie programu zdobędziesz więcej żetonów, stawki dla każdego uczestnika zostaną dostosowane zgodnie z określoną formułą. Tak więc, obliczyć ostatnią liczbę zarobionych monet, jeśli całkowita pula podzielona przez liczbę uczestników, a następnie wynikowa cyfra pomnożona przez zarobione tokeny jednego użytkownika. Jeśli okaże się, że całkowita liczba monet nie zostanie przekroczona, wtedy formuła będzie pojedynczym zakładem równym jednemu żetonowi.

W przypadku publikacji tokeny będą dystrybuowane do stron takich jak Bitcointalk w wysokości 20% całości, Reddit w 6%, Telegram -5%. W przypadku mediów społecznościowych, 48% zostanie przydzielonych, a jest to 720 tysięcy tokenów, na zadania specjalne, 3% zostanie przydzielone, a dla pozostałych miejsc, w których zawartość zostanie umieszczona - 18%. Osoby w wieku 18 lat będą mogły wziąć udział w programie nagród.

Website: https://eloncity.io/
ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4465922
WhitePaper https://drive.google.com/file/d/1dkUNgo1_m4X4gf96rfnwEIN-W4P5HB9c/view
Facebook: https://www.facebook.com/Eloncity-229599404279234/
Twitter: https://twitter.com/Eloncity_io
Telegram: https://t.me/Eloncity
My Bitcointalk:  https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1146942
My unique identification link: http://eloncity.io/?utm_source=Content&utm_medium=Bounty&utm_campaign=B000559
Krypital Bounty Group: https://t.me/KrypitalBounty
Eloncity Group: https://t.me/Eloncity
Krypital News: https://t.me/KrypitalNews 

 by kive2k: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1146942  
 


Comments 0