GoldeNugget - wydobywanie i sprzedaż złota


Górnictwo to wydobywanie minerałów i innych materiałów geologicznych o wartości ekonomicznej ze złóż na ziemi. Górnictwo może mieć poważny niekorzystny wpływ na środowisko, powodując erozję, zanieczyszczenie wód powierzchniowych, wód gruntowych i gleby. Oprócz szkód dla środowiska, wydobycie może również wpływać na zdrowie okolicznej ludności w wyniku zanieczyszczenia spowodowanego uwalnianiem różnych substancji chemicznych.

GOLDENUGGET to projekt, który ma stać się liderem w branży górniczej na świecie. Oto, do czego dąży GoldeNugget. Jak już wiadomo, górnictwo nie jest przemysłem przyjaznym dla środowiska, ale GOLDENUGGET chce stworzyć rewolucję w tym sektorze. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu nowych przyjaznych dla środowiska i nietoksycznych substancji oraz tworzeniu przyjaznych dla środowiska kopalń na planecie, szanujących ich sąsiadów i współpracujących z nimi, tworzących i rozwijających infrastrukturę i usługi, tak aby po zakończeniu projektu mieli coś do zrobienia. GoldeNugget jest już aktywnym produktem: w Afryce Zachodniej zainwestowano już ponad 3 000 000 euro w zakup sprzętu dla przemysłu wydobywczego złota.

Zasada projektu GoldeNugget

Produkcja węgla w trunku (CIL), który jest zdecydowanie najbardziej zaawansowanym procesem wydobycia złota. Zakład odzyskiwania złota CIL odzyskuje w przybliżeniu 85% złota przekazanego do zakładu. Z młyna kulowego pulpa jest pompowana do zbiorników ługujących CIL, gdzie wapno reguluje pH, jeśli to konieczne, i jest mieszane przez pewien okres czasu. Dodaje się powietrze w celu zwiększenia szybkości reakcji i skrócenia czasu wymywania. Cyjanek dodaje się do pierwszego zbiornika. Każdy zbiornik do ługowania węgla ma ekran do przechowywania węgla.

Główne szczegóły sprzedaży żetonów

  • GNTO = 1$
  • Soft Cap: 2 000 000$
  • Hard Cap: 19 500 000$

Twórcy produktów

Jak widać, jest to obiecująca kampania, która ma wiele zalet. Niezawodność, bezpieczeństwo są tutaj gwarantowane.

Dodatkowe informacje:

Website: https://www.goldenugget.ch

Whitepaper: https://cdn2.hubspot.net/hubfs/5603921/Whitepaper%20Goldenugget.1.1.pdf

Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5143332

Telegram: https://t.me/GoldeNugget_token

Twitter: https://twitter.com/GoldeNuggetCH

Facebook: https://www.facebook.com/Goldenuggetproject

Author: Kalmanov (https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1991895)

ETH wallet: 0x5c28cc59095e66b507EcF9A005600Cc7702f280e


Comments 1