Server sync... Block time in database: 1664585760, server time: 1664585869, offset: 109

Конкурс: "Времена Года". "Осенние листья". После дождя.


После дождя все становится свежим, даже облетевшие осенние листья.

Фото для конкурса "Времена года" от @leylar - /ru--fotografiya/@leylar/konkurs-vremena-goda-ot-leylar-u-prirody-net-plokhoi-pogody-tema-osennie-listyaComments 1