Tổng quan về dự án LibertyLance ICO


 LibertyLance là một thị trường dựa trên gig tự điều chỉnh và phân quyền được thiết kế cho những người tự do và khách hàng giao dịch nhanh nhất và minh bạch nhất thông qua hợp đồng thông minh. Đây là một nền tảng tự do mang tính cách mạng sử dụng sức mạnh của công nghệ giải quyết các vấn đề tiềm ẩn trong các khu chợ truyền thống. Sử dụng hợp đồng thông minh, nền tảng loại bỏ bất kỳ khả năng của một cơ quan trung ương, không thanh toán và đánh giá không xứng đáng trên nền tảng này.

Website | ANN | Signature | Telegram | Whitepaper | One Pager

LibertyLance sẽ mở toàn bộ hoạt động của nó cho cộng đồng của mình bằng cách sử dụng Ethereum blockchain để cung cấp một thị trường phi tập trung để các dịch giả tự do và khách hàng không bị treo hoặc tranh chấp tài khoản không công bằng vì toàn bộ cơ sở hạ tầng được thiết kế để được tự động và tin tưởng đến mức tối đa có thể.

Để loại bỏ các dịch vụ của một người trung gian, các hợp đồng thông minh sẽ được triển khai sẽ hoạt động như một môi trường ký quỹ với các điều kiện và quy định được xác định trước để tạo thuận lợi cho một giao dịch thông suốt giữa khách hàng và nhà tự do.

Giải quyết mâu thuẫn trên LibertyLance được thực hiện bằng cách sử dụng các hợp đồng thông minh để đảm bảo không bên nào nhận được bất kỳ vấn đề thanh toán hoặc đánh giá không xứng đáng. Nếu một trong hai bên không hài lòng, một ủy ban độc lập của chủ sở hữu token sẽ đưa ra phán quyết về vấn đề này trong khi được khen thưởng vì sự tham gia của họ.

Không giống như các nền tảng khác mà khấu trừ đến 30% từ các dịch giả tự do đang phải vật lộn để đáp ứng một số chi phí liên quan. Trong khi, trên LibertyLance cả khách hàng và freelancer chỉ trả 2% mỗi!

Các nền tảng truyền thống có một quyền lực tập trung mà đặt sức mạnh vào tay của một vài người với sự rõ ràng ít về cách thức ra quyết định. Thanh toán rút tiền ở một số nền tảng có thể mất tối đa 2 tuần. Trên LibertyLance ngay khi khách hàng hài lòng với công việc, tiền sẽ được chuyển ngay lập tức thông qua các hợp đồng thông minh tới nhà tự do.

Người làm nghề tự do phải bỏ thêm nhiên liệu để đáp ứng thời hạn hoặc nếu không họ sẽ nhận được một đánh giá không đáng tin cậy sau khi họ làm việc chăm chỉ và cuối cùng là ảnh hưởng xấu đến thu nhập và thứ hạng của họ.

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, hệ thống quyết định bỏ phiếu đã được thiết lập để phục vụ cho việc này. Đây là một quy trình giải quyết tranh chấp tự động được sử dụng để giải quyết các tranh chấp giữa khách hàng và các dịch giả tự do theo cách tiếp cận minh bạch và phân cấp.

Để tham gia, những người có thẻ LTN của chúng tôi sẽ có thể bỏ phiếu trong các trường hợp tranh chấp vì sẽ không có sự tham gia của bên thứ ba. Đồng ý đạt được bởi chủ sở hữu thẻ sẽ cho phép hợp đồng thông minh tự động giải phóng tiền cho bên thắng cuộc và người giữ thẻ sẽ được nhận khoản phí giao dịch và thẻ từ những người đã sai trong quá trình giải quyết tranh chấp.

Bất kỳ người dùng có thể đăng ký trên nền tảng của chúng tôi mà không có bất kỳ chi phí nhưng truy cập vào các tính năng và chức năng sẽ được giới hạn cho các dịch giả tự do vì họ phải có một số nhỏ tối thiểu các thẻ LTN trong ví tài khoản của họ để mở khóa các tính năng của nền tảng này. Điều này được thực hiện để loại bỏ bất kỳ diễn viên xấu từ thị trường và để đảm bảo sự tăng trưởng và ổn định lâu dài của nền tảng.

Dự án được sáng lập bởi Dawood Khan, ông có hơn 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tiếp thị kỹ thuật số, công nghệ blockchain và là một freelancer với khả năng đặc biệt và khả năng giải quyết vấn đề để phát triển kế hoạch chiến lược tối đa hóa sự phát triển của thương hiệu và nâng cao khả năng sinh lợi.

Ngoài ra còn có Sheheryaar Khan, trước đây đã từng làm việc cho một dự án cho Unilever, một công ty đa quốc gia. Ông có nhiều năm kinh nghiệm trong Java, C Sharp. Node JS, JavaScript và có kiến thức âm thanh về công nghệ blockchain, hợp đồng thông minh và bí mật.

Các kênh liên hệ bạn có thể lựa chọn sau đây

Author
Username: cungphu
Bitcointalk link frofile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1464032 


Comments 1