Server sync... Block time in database: 1637387703, server time: 1653462616, offset: 16074913

MONETO - Nền tảng cho vay đảm bảo bằng bitcoin


MONETO là một dịch vụ cho vay, thông qua đó người dùng sẽ có thể nhận tiền fiat về bảo mật của Bitcoin trực tuyến và gần như ngay lập tức. Mục đích chính của MONETO là cung cấp cơ hội cho người dùng đã đăng ký trong hệ thống nhận đơn vị tiền tệ trong một khoảng thời gian cụ thể và sau đó, không tính chi phí giao dịch đáng kể, hãy trả lại khoản đầu tư mã hóa.

Do không có rủi ro đối với một phần của hệ thống vì tất cả các khoản vay được thế chấp, dự án sẽ có thể mở ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư tiềm năng. Sau khi tất cả, các khoản đầu tư được thực hiện trong ICO trong MONETO cho vay trực tuyến sẽ hoàn toàn không có rủi ro.

Mục tiêu chính của MONETO là tạo cơ hội cho người dùng đã đăng ký trong hệ thống nhận tiền trong một khoảng thời gian nhất định và sau đó không có chi phí giao dịch đáng kể để trả lại khoản đầu tư mã hóa. Do thiếu rủi ro trên một phần của hệ thống, vì tất cả các khoản vay được bảo đảm, dự án sẽ có thể mở ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư tiềm năng.

Cuối cùng, các khoản đầu tư được thực hiện trong ICO trong việc cho vay MONETO trực tuyến sẽ hoàn toàn không có rủi ro. Ngoài ra, nó được lên kế hoạch phát triển một chính sách cổ tức đặc biệt cho tất cả các nhà đầu tư tiềm năng và chủ sở hữu thẻ.

Là một phần của phương thức phát hành khoản vay này, vốn sẽ được thực hiện trên nền tảng MONETO, phần lớn rủi ro là do bên vay chịu. Cuối cùng, nếu có một sự vi phạm của sự trưởng thành của khoản vay, giảm mạnh tỷ giá hối đoái Bitcoin và sự suy giảm giá trị thị trường của tài sản đối với số tiền của khoản vay được ban hành, các tài sản tiền điện tử được cầm cố sẽ được chuyển đến Platform.

Khu vực tài phán chính thức của UNMET sẽ ở Zug (Thụy Sĩ) Vào tháng 3 năm 2017 tại Zug, Hiệp hội Thung lũng Crypto được thành lập, hoạt động chính là hỗ trợ và xúc tiến các dự án Blockchain.

Nhờ dịch vụ cho vay MONETO, khách hàng của chúng tôi sẽ có thể nhận ngay các khoản vay theo loại tiền tệ yêu cầu, đồng thời tránh các hoạt động khá phức tạp và kéo dài liên quan đến cả việc bán đồng tiền Crypto và mua lại.

Sau khi xác định và tích hợp dữ liệu đã nhập, khách hàng sẽ có thể nhận được khoản vay. Trong thực tế, anh ta có thể nhận được một khoản vay được thực hiện trực tiếp vào tài khoản của mình. Để tìm hiểu xem anh ta có thể cho vay bao nhiêu, khách hàng phải cho biết số tiền của tài sản thế chấp bị cáo buộc.

Tín dụng rủi ro cao - khách hàng nhận tiền mặt lên đến 70% tổng giá trị tài sản thế chấp. Điều này, ví dụ, thậm chí có thể hữu ích nếu giá của tiền điện tử đang chuyển động trong một xu hướng giảm. Ngoài ra, phương pháp lấy tiền này cho phép bạn chuyển đổi tiền ảo mà không mất thêm chi phí giao dịch và trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu tỷ lệ Bitcoin được giảm 25%, khách hàng vay sẽ được thông báo rằng nó Bitcoin sẽ được bán nếu giảm nữa sẽ đạt 30% - một số sẽ bao gồm số lượng và lãi suất cho vay và một phần của quỹ sẽ được trả lại cho khách hàng vay.

Khoản vay tiêu chuẩn - loại khoản vay này trung thành với người dùng trên cơ sở các điều khoản của nó. Khách hàng nhận tiền mặt lên tới 40% tổng giá trị tài sản thế chấp. Trong mùa thu Bitcoin, khoản vay thế chấp không được bán.

Cho vay với lãi suất thả nổi - loại khoản vay này sử dụng tỷ lệ thả nổi tùy thuộc vào tỷ giá hối đoái của Bitcoin với khả năng bán nó. Số tiền vay được đặt bằng 50% giá trị thế chấp. Đó là, với tỷ giá hối đoái Bitcoin, lãi suất thả nổi được sử dụng tại ngày tín dụng. Lãi suất thả nổi trên khoản vay tỷ lệ nghịch với chi phí thế chấp, được điều chỉnh theo số dư nợ vay. Lãi suất cơ sở được điều chỉnh dựa trên sự chênh lệch tỷ lệ giữa tỷ giá hối đoái Bitcoin và số dư nợ gốc.

Bidcoin luôn so sánh với tỷ giá hối đoái vào ngày nhận được khoản vay. Lãi suất có thể được tính cả ngày và theo giờ. Với mức giảm 40% tỷ giá hối đoái, cần phải so sánh số dư nợ gốc vào ngày giảm và tỷ lệ bitokoy. Với mức chiết khấu 50% cho việc bảo đảm khoản vay, số tiền ký quỹ sẽ bao gồm số tiền vay.

Sau khi người dùng nhập số tiền gửi, nền tảng sẽ đánh giá bitmoney theo tỷ giá hối đoái hiện tại. Tùy thuộc vào điều kiện vay được chọn, người dùng phải xác nhận sự đồng ý của mình. Dịch vụ Tín dụng MONETO sẽ cung cấp cho người dùng cơ hội để chọn độc lập các điều khoản tín dụng. Tùy thuộc vào lựa chọn được chọn, hệ thống sẽ xác định phần trăm hoa hồng cho việc sử dụng khoản vay. Một khi người dùng được xác định từ số tiền ký quỹ và điều kiện, nó sẽ cần phải nhập thông tin thanh toán cá nhân của bạn để truyền địa chỉ cho vay và chuyển giao cryptocurrency chấp thuận đặc biệt tạo ra cho các khoản tiền gửi.

Khi hệ thống thấy chuyển Bitcoin, khách hàng sẽ nhận được xác nhận giao dịch và hệ thống sẽ tự động chuyển tiền đến các yêu cầu thanh toán được chỉ định của khách hàng. Tất cả các hành động sẽ yêu cầu một vài phút từ người dùng. Chúng sẽ được thực hiện trực tuyến và việc đăng ký các quỹ sẽ được thực hiện theo tỷ giá hối đoái hiện hành và gần như ngay lập tức. Khách hàng của dịch vụ trực tuyến MONETO sẽ có thể chọn loại tiền tệ yêu cầu và nhận khoản vay.

Bảo mật được cung cấp bởi công nghệ Blockchain và Cryptocurrency. Không thể phá vỡ ví tiền hoặc truy cập vào thế chấp tiền điện tử trên nền tảng. Dịch vụ cho vay trực tuyến của MONETO, được triển khai bằng công nghệ Blockchain, được lên kế hoạch để thiết lập để nó tự động theo dõi sự trưởng thành của khoản vay và cảnh báo người dùng về ngày đáo hạn. Trong trường hợp này, hệ thống sẽ cung cấp hoặc để phát hành một khoản vay mới (cho điều này, nó là cần thiết để bổ sung tài khoản thế chấp) hoặc bán thế chấp trên sàn giao dịch.

Với sự biến động cao của Bitcoin, các nhà phát triển của chúng tôi đã cung cấp một hệ thống đặc biệt để tính toán các rủi ro liên quan đến sự biến động tỷ giá hối đoái của các loại tiền tệ ảo. Do đó, trong trường hợp khoản vay có rủi ro cao trong suốt thời hạn của khoản vay, dịch vụ MONETO sẽ tính toán tỷ lệ vốn vay và tài sản thế chấp. Trong trường hợp có thay đổi về tỷ giá hối đoái, tỷ lệ các khoản vay đối với số tiền thế chấp sẽ được thay đổi.

Khi hệ số bắt đầu giảm xuống 70%, hệ thống sẽ gửi cảnh báo cho người vay về những thay đổi về tỷ giá tiền tệ. Sau đó, người dùng sẽ cần phải bổ sung số dư của tài sản thế chấp, hoặc bán một phần tài sản kỹ thuật số. Nếu người vay không trả lời kịp thời, thì nền tảng sẽ tự động bán một phần tài sản thế chấp theo tỷ giá hối đoái hiện hành để đảm bảo giao dịch cho vay.

Triển vọng của MONETO sẽ phụ thuộc vào ngành công nghiệp mật mã sẽ hoạt động như thế nào trong vài năm tới. Theo các chuyên gia, bitkoyn vẫn chưa đạt đến mức trần và có thể đạt và vượt mốc 50.000 USD. Có ý kiến về 100 000 đô la.

Hầu hết các nhà đầu tư đồng ý rằng tiền điện tử sẽ tiếp tục phát triển tích cực. Cần lưu ý rằng ngay cả ngày hôm nay sự ra mắt của dòng tín dụng MONETO sẽ có nhu cầu cả trong số các nhà đầu tư chỉ có kế hoạch thâm nhập vào thị trường tiền tệ bí mật, và giữa những người chơi đã có kinh nghiệm. Xu hướng những năm gần đây cho thấy bitkoyn có thể thu hút đầu tư nhiều hơn ngày hôm nay, theo chúng tôi, công ty chúng tôi có thể chiếm vị trí dẫn đầu trên thị trường thế giới. Kinh phí thực hiện dự án MONETO được dự kiến thu được thông qua các khoản đầu tư của ICO.

Đây là một lựa chọn có chủ ý, bởi vì, theo ý kiến của chúng tôi, điều này sẽ cho phép bất kỳ ai muốn trở thành nhà đầu tư và lợi nhuận từ việc tăng giá trị mã thông báo trong tương lai hoặc sử dụng tiền điện tử cho giao dịch nội bộ. Phương thức đầu tư này sẽ đẩy nhanh quá trình tài trợ và khởi động nền tảng này. Ngoài ra, theo quan điểm của chúng tôi, ICO là thực tế thu thập đầu tư minh bạch và minh bạch nhất. Trong tương lai, một chính sách cổ tức đặc biệt sẽ được phát triển cho các chủ sở hữu của các thẻ.

Cần thông tin chi tiết qua các kênh sau

Author

cungphu
Bitcointalk link frofile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1464032 


Comments 0