Фиалка в подъезде


Ей там хорошо, как и другим её сородичам. Консъержка за ними трепетно следит.


Comments 3